Εκκλησιαστικό Ρητό

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Έγκριση 2 προσλήψεων στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων


Ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων ανακοίνωσε την έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη των παρακάτω θέσεων τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο ιεραρχημένες ως προς την αναγκαιότητά τους. Μία Νηπιαγωγό ΠΕ και μία βρεφονηπιοκόμο ΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση