Εκκλησιαστικό Ρητό

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Παράταση ημερομηνίας χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει όλους τους δικαιούχους Δελτίου Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία, ότι , παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 12η Φεβρουαρίου 2016.
Παράταση ημερομηνίας χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

Παράταση ημερομηνίας χορήγησης δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ
Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ ή στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Στερεάς Ελλάδας..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση