Εκκλησιαστικό Ρητό

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων-Μεσσαπίων


Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, που θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα , που βρίσκεται στα Ψαχνά Ευβοίας ( Αβάντων 18) , την 16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 , ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18 : 30 μ.μ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1ο : « Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016». ΘΕΜΑ 2ο : «Περί εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄ Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων΄΄, συνολικού προϋπολογισμού 102.060,00 €». ΘΕΜΑ 3ο : « Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές μονάδες του Δήμου ( Α’ κατανομή έτους 2016)». ΘΕΜΑ 4ο : « Περί οργάνωσης αρδευτικής περιόδου και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης». ΘΕΜΑ 5ο : «Περί ορισμού μελών και συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων ». ΘΕΜΑ 6ο : «Περί δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων ». ΘΕΜΑ 7ο : «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». ΘΕΜΑ 8ο : « Περί έγκρισης εκτέλεσης έργων επέκτασης – βελτίωσης δημοτικού φωτισμού, με συντεταγμένες από τη ΔΕ.Δ.ΔΗ.Ε μελέτες». Ψαχνά, 12 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση