Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

12ος Ποδηλατικός γύρος στα Ψαχνά

Σας ενηµερώνουµε πως ο Τοµέας Παιδείας & Αθλητισµού του ∆ήµου ∆ιρφύων-
Μεσσαπίων διοργανώνει για δωδέκατη χρονιά, ,Ποδηλατικό Γύρο
στα Ψαχνά για παιδιά ∆ηµοτικών Σχολείων.

Κεντρικό µας µήνυµα : ΑΘΛΗΣΗ - ΥΓΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και η συµµετοχή όλων µας θα είναι
σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Αγώνας δεν είναι ανταγωνιστικός , και το βραβείο θα είναι το ίδιο για όλους τους
συµµετέχοντες..
Ο γύρος θα διεξαχθεί σε δύο οµάδες(α-β-γ τάξη , δ-ε-στ τάξη).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29-05-2016
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11 π.µ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ :ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΑΧΝΩΝ
Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
Ματράκας Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση