Εκκλησιαστικό Ρητό

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Εγγραφές παιδικού σταθμού Ψαχνών για το σχολικό έτος 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 17 / 5 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 293 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ) Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ Πληροφορίες : Δεσποτοπούλου Παρασκευή Τηλέφωνα : 22283 - 50248, 222 F A X : 22283 - 50222 Ε-MAIL : dikadime@yahoo.gr Διαδίκτυο : www . dirfion - messapion .
gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Ψαχνών για το σχολικό έτος 2016 – 2017». Οι εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Ψαχνών για το σχολικό έτος 2016 - 2017 θα παραλαμβάνονται από 20/05/2016 έως και 15/06/2016 από το γραφείο διοίκησης της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ, που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αβάντων 18 στα Ψαχνά , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεκτές θα γίνονται εγγραφές παιδιών, τα οποία έχουν συμπληρώσει τα 2 ½ έτη της ηλικίας τους, δεν φορούν πάνες και αυτοεξυπηρετούνται. Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά : 1.Αίτηση από την μητέρα, ή τον πατέρα ή τον κηδεμόνα του παιδιού (έντυπο δίνεται από το γραφείο διοίκησης του παιδικού σταθμού). 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 3.Βεβαίωση του εργοδότη των γονιών ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής. 4.Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, στην οποία πρέπει να βεβαιώνεται επίσης ότι έχει γίνει ο απαραίτητος εμβολιασμός ανάλογα με την ηλικία του. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονιών 6.Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα στην οποία θα αναφέρεται ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί από το σχολείο. 7.Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος 8. Ενημερότητα μη οφειλής προς τη ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. 9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός από όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτό αποδεικνύεται από της ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Ενημερώνουμε επίσης ότι για την φοίτηση των νηπίων οι γονείς υποχρεούνται να καταβάλλουν τροφεία, ποσού 70,00 ευρώ ανά παιδί μηνιαίως , σε ισόποσες δόσεις με το έτος φοίτησης, για όλους τους μήνες φοίτησης των νηπίων ανεξάρτητα από τις ημέρες παρουσίας τους μέχρι και την λήξη της σχολικής χρονιάς. Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι κάτωθι κατηγορίες: α). οι μονογονεϊκές οικογένειες, β). οι οικογένειες που έχουν μηδενική φορολογική δήλωση, γ). οι οικογένειες που ο ένας εκ των δύο γονέων έχει πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτου εισοδήματος. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση