Εκκλησιαστικό Ρητό

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Τι προβλέπει η Ε.Ε. για τους Ρομά

Επειδή στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένα από τα θέματα όπου συζητήθηκαν ήταν τα ζητήματα που προκαλούνται από τους Ρομά και επειδή ο Δήμαρχος κος Γιώργος Ψαθάς αναφέρθηκε στα όσα προβλέπει η Ε.Ε. για την συγκεκριμένη φυλή ψάξαμε και βρήκαμε τι ακριβώς προβλέπει η Ε.Ε. για τους Ρομά, το οποίο παραθέτουμε παρακάτω:


Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κοινή ευθύνη για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών Ρομά στην ΕΕ.
Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης.  Εκτιμάται ότι από τα 10-12 περίπου εκατομμύρια Ρομά που ζουν σε όλη την Ευρώπη, τα έξι εκατομμύρια ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες της. Πολλοί Ρομά πέφτουν θύματα προκαταλήψεων και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, παρά το γεγονός ότι οι χώρες της απαγορεύουν τις διακρίσεις.

Ποιοι είναι οι Ρομά;

"Ρομά" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως στα ενωσιακά έγγραφα πολιτικής και τις συζητήσεις, μολονότι περιλαμβάνει διάφορες ομάδες, όπως Ρομά, Αθίγγανοι, Ταξιδιώτες, Μανούς, Ασκάλι, Σίντι και Μπογιάς.

Κοινή ευθύνη

Η ΕΕ έχει τονίσει κατ' επανάληψη στο παρελθόν την ανάγκη για καλύτερη ένταξη των Ρομά (βλ. ανακοίνωση του 2010 σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη), πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κοινή ευθύνη για να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό.
Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλούσε τα κράτη μέλη να καταρτίσουν στρατηγικές ένταξης των Ρομά που θα περιελάμβαναν τις πολιτικές και τα μέτρα που έπρεπε να θεσπιστούν (ανακοίνωση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020).
Κάθε χώρα κατάρτισε μια στρατηγική για τους Ρομά ή μια σειρά ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 2012 (Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά: ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ). Στις 9 Δεκεμβρίου 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη.
Η έκθεση αξιολόγησης του 2013 (Βήματα προόδου στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά) εστίαζε κυρίως στις διαρθρωτικές προϋποθέσεις που απαιτούνταν σε κάθε χώρα. Οι ετήσιες αυτές εκθέσεις (μέχρι το 2020) χρησιμοποιούν στοιχεία που παρέχονται από την κάθε χώρα, τις ΜΚΟ, τους διεθνείς οργανισμούς και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA). Η έκθεση του 2014pdf(611 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμουεξετάζει τη συνολική πρόοδο που σημειώθηκε σε όλους τους βασικούς τομείς. Η ανακοίνωση 2015pdf(353 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου – η οποία εστιάζει στους διαρθρωτικούς όρους επιτυχούς εφαρμογής - διαπιστώνει βελτίωση όσον αφορά την εναρμόνιση των (αναθεωρημένων) εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά με τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, αλλά και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της εχθρότητας κατά των τσιγγάνων. Επισημαίνει επίσης ότι οι σημερινές δομές συντονισμού πρέπει να μετατραπούν σε αποτελεσματικούς και χωρίς αποκλεισμούς μηχανισμούς συνεργασίας με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών με σαφή εστίαση στην εφαρμογή και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο του διαλόγου Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ένταξη των Ρομά.
Εδώ θα βρείτε όλα τα έγγραφα που αφορούν τους Ρομά.
Τα όνειρά μαςΝτοκιμαντέρ σε πέντε μέρη που γυρίστηκε σε πέντε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση