Εκκλησιαστικό Ρητό

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Συνεργασία της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας με το 10o Docfest

Η Εταιρεία Πολιτισμού Χαλκίδας σε συνεργασία με το 10ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Χαλκίδας , τον ΔΟΑΠΠΕΧ και τον ΔΟΠΠΑΧ προσκαλεί τους επισκέπτες του

Φεστιβάλ στην έκθεσή της "Επ αυτώ τω Ευρίπω" στο Κόκκινο Σπίτι.

Πρόκειται για μια ιστορική - φωτογραφική αναδρομή στις πέντε εποχές της

Χαλκίδας: Αρχαία Περίοδος – Ρωμαϊκή / Βυζαντινή Περίοδος – Ενετική Περίοδος –

Οθωμανική Περίοδος – Σύγχρονη Εποχή , εμπλουτισμένη με ιστορικά κείμενα

και φωτογραφίες.


Ωράριο : Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, 17:30 - 20:30.

Η πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

Σόνια Σπανού Νικόλαος Καρατζάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση