Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Τα "μηνύματα των καιρών"* ως αφορμές για διαχρονικά συμπεράσματα...Της Χριστίνας Καλαβρή

Το επιστημονικό συνέδριο "Αναζητώντας τα "μηνύματα" των καιρών στα σχολικά περιβάλλοντα", που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και με την ποιότητα που χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις του Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Εκπαίδευση, Λογοθεραπεία, Συμβουλευτική*, ξεκίνησε με αφιέρωμα στον καθηγητή Γεώργιο Δράκο ως πρωτεργάτη της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και με απονομή τιμητικής πλακέτας από τους μαθητές του.

Με το βλέμμα του ιστολογίου μας "Σε επίπεδο πεποιθήσεων", σας παρουσιάζουμε τα παρακάτω συμπεράσματα από τις εξαιρετικές εισηγήσεις που παρακολουθήσαμε αυτό το διήμερο:
...Η φιλαριστεία στην εκπαίδευση, είναι η φιλοδοξία (με την αρχαιοελληνική έννοια), που καλλιεργείται, με την εκπαίδευση και την επιβράβευση, αξιοποιώντας την "προπαιδαγωγική" (και "προκοινωνική") "προίκα" των ατόμων για ατομική πρόοδο και υπεροχή, που οδηγεί στην ομαδική πρόοδο και στη συνεργασία (από την παρουσίαση του άρθρου του καθηγητή Δράκου από τη φιλόλογο Σταματία Λογοθέτη).
...Μεταξύ των απαραίτητων στοιχείων του ειδικού παιδαγωγού, τοποθετούνται: η αγάπη για τα παιδιά, η συνεχής κατάρτιση και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας (Σούλης Σπυρίδων).
...Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στην εκπαίδευση τα δικαιώματα των ευπαθών, κοινωνικά, ομάδων, προσεγγίζοντας εκ νέου τις ταυτότητες και τα διάφορα επίπεδα διαφορετικότητας (Βλαχάδη Μαρία).
...Ο διάλογος με την πολιτεία και η κρατική υποστήριξη είναι απαραίτητα στα θέματα συνεκπαίδευσης και άμβλυνσης παλαιότερων στερεοτύπων σε σχέση με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία (Ευσταθίου Μηνάς).
...Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, μπορεί να βοηθήσει την πρόσβαση των ατόμων σε ποικιλία και ποσότητα πληροφοριών, να απελευθερώσει τη μάθηση από τα "φυσικά" της όρια και να βοηθήσει την προετοιμασία, την επανάληψη και την ετοιμότητα των μαθητών (Σπυρόπουλος Γεώργιος).
...Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε στη συμβουλευτική, μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προωθήσουν τη επικοινωνία με τους γονείς προς όφελος των μαθητών (Κωνσταντοπούλου Δέσποινα).
...Τα κίνητρα των ατόμων είναι διαφορετικά αλλά ο ρόλος τους είναι εξίσου σημαντικός στην εκπαίδευση, καθώς, βρίσκοντας τα ιδανικά, εκείνα, επίπεδα "προκλήσεων" (δηλαδή, ούτε πολύ χαμηλά ούτε και πολύ υψηλά), μπορούμε να διεγείρουμε το κίνητρο των μαθητών για αποτελεσματικότητα (Ανδρόγιαννης Ηλίας).
...Η επίλυση προβλημάτων είναι, περισσότερο, μια διαδικασία εκπαιδευτική για τις ομάδες σε θέματα συναπόφασης/ συνυπευθυνότητας με αμοιβαίο όφελος για όλες τις πλευρές, παρά στοχεύει αποκλειστικά στην "επίλυση" (Καλαβρή Χριστίνα, Ορφανός Πέτρος).
...Το μάθημα των θρησκευτικών, διδάσκει αξίες, αγάπη, συμφιλίωση και ηθική, στοιχεία απαραίτητα σε ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα (Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα).
...Η συστηματική οικογενειακή συμβουλευτική μπορεί να προσεγγίσει αρκετά σχολικά θέματα και να προωθήσει την αυτοαντίληψη (Παπαπέτρου Σάββας).
...Οι δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας ταυτόχρονα με τη ζωγραφική και το ψηφιακό παιχνίδι (με αλληλεπίδραση και δραστηριότητες step-by-step), ενταγμένες σε εξατομικευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης, μπορούν να οξύνουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες βοηθώντας σημαντικά τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Κορρέ Πελαγία).
Τα προγράμματα λογοθεραπείας έχουν αυστηρή δομή και σαφείς στόχους, σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα συγκεκριμένων τεστ, προχωρούν προοδευτικά και αποτιμώνται σε κάθε επιμέρους στάδιο (Καμουτσή Βασιλική-Πολύζου Δήμητρα).
...Στόχος του νηπιαγωγείου είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσω της αυτόνομης συμμετοχής στους στο ομαδικό παιχνίδι με συνομηλίκους, γι' αυτό, είναι σημαντικό να ανταποκρινόμαστε, με ευελιξία, στις προκλήσεις της ένταξης των αναπηριών στο νηπιαγωγείο γενικής εκπαίδευσης (Μουρμούρη Θεοδώρα).
...Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας σε περιπτώσεις δυσλεξίας, μπορεί να βοηθήσει ώστε να αρθεί η ασυνέχεια στη διαχείριση, να επιτύχουμε τη σταθερότητα και την από κοινού ανάληψη ευθυνών (Λογοθέτη Σταματία).
...Το άγχος των μαθητών σε σχέση με τα μαθηματικά μπορεί να μειωθεί προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης, προωθώντας την κατανόηση των μαθηματικών με καθημερινά παραδείγματα, συζητώντας περισσότερο με τους μαθητές και χρησιμοποιώντας ποικιλία πρακτικών (Κιτσάκης Βασίλειος).
...Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος, επηρεάζουν το άτομο σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και τα προγράμματα παρέμβασης θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των φόβων αυτών των ατόμων (Στεργίου Μαρία).
...Όταν διδασκόμαστε τον κώδικα Braille, θα πρέπει ταυτόχρονα να μαθαίνουμε τους τρόπους συμπεριφοράς που ως στόχο έχουν τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων με μειωμένη όραση, προάγοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους (Κουτσοπέτρος Χαράλαμπος).
...Στον εθελοντισμό (και ειδικά στον εθελοντισμό που σχετίζεται με πρωτοβουλίες για ίσες ευκαιρίες των ατόμων με αναπηρίες), είναι σημαντικές οι συνέργειες που συνδυάζουν την ενθάρρυνση "από-πάνω", δηλαδή τη στήριξη από τους επίσημους φορείς, με το συνεχή επιστημονικό διάλογο και την επιμόρφωση των εθελοντών και με τη συμμετοχή φίλων που θα μοιράζονται τις εμπειρίες της ομάδας (Καλαβρή Χριστίνα, Ορφανός Πέτρος).
...Η δυσπραξία, παρουσιάζει συμπτώματα που επηρεάζουν την αδρή και λεπτή κινητικότητα και χρειάζεται βήματα αποκατάστασης τα οποία βασίζονται σε πολυ-αισθητηριακές προσεγγίσεις, σύντομες εργασίες ή/και ρουτίνες, προετοιμασία και οπτικοποίηση, χώρο-χρόνο-διαλείμματα και λειτουργική τακτοποίηση των βασικών αντικειμένων που χρησιμοποιεί το άτομο στην καθημερινότητά του (π.χ. με διάφανα κουτιά) (Κολτσίδα Ισιδώρα).
...Υπάρχουν διαφορές μεταξύ συνδρόμου Asperger και Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμού, που συχνά είναι "υπεύθυνες" για (μεγάλες) αποκλίσεις που παρατηρούμε (κυρίως) μεταξύ των υποκλιμάκων νοημοσύνης (Γεωργούλιας Χρήστος).
...Το χειμώνα, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις δομές και τα προγράμματα για την υποστήριξη παιδιών με αυτισμό το καλοκαίρι, σεβόμενοι τα ενδιαφέροντά τους και οργανώνοντας την ευχάριστη και δημιουργική αλληλεπίδραση τους σε σχέσεις "ένας-εκπαιδευτικός-προς-ένα-μαθητή". (Ζαχαριάδου Εύη).
Ταυτόχρονα, όμως, με τα "μηνύματα των καιρών", θα παρουσιάσουμε μερικές σκέψεις μας, παρακολουθώντας αυτό το συνέδριο και εμπνεόμενοι από τις αξίες του καθηγητή Γεωργίου Δράκου...
Όταν κάνουμε λόγο για αγωγή και εκπαίδευση (γενική, ειδική ή πιο ειδική...) θα πρέπει να λαμβάνουμε επίσης υπόψη ότι...
...στα ανθρώπινα όντα, υπάρχει μια αυθόρμητη τάση για τη συνεργασία, η οποία, πιθανόν ξεκινά από τον "εγωισμό" και την (ατομική) "υπεροχή", στην πορεία, όμως, μετασχηματίζεται (εξαιτίας της ανάγκης μας για συνύπαρξη και δικαιοσύνη) σε μια ικανότητα να "παραιτούμαστε" με σύνεση υπέρ των άλλων.
...το να ενσυναισθανόμαστε τα άλλα όντα και ειδικά τα όντα που είναι όμοια με εμάς και να τα βοηθούμε ανιδιοτελώς, αποτελεί διέξοδο στα αισθήματα της υπαρξιακής μας μοναξιάς.
και ότι, δεν πρέπει να βλέπουμε τα άτομα (και ειδικά τους εκπαιδευτικούς) χωριστά από την προσωπικότητα και το ταμπεραμέντο τους, επειδή ίσως έτσι να αφαιρούμε ένα σημαντικό κομμάτι ουσιαστικής αλληλεπίδρασης και συναισθημάτων.
Πέτρος Ορφανός, Χριστίνα Καλαβρή στη διάρκεια εισήγησης
Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι στο συνέδριο συμμετείχε και η Πρόεδρος της ΔΗμοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου ΔΙρφύων-ΜΕσσαπίων, κυρία Ευαγγελία Μύταλα-Τζεράνη, παρουσιάζοντας την πορεία της Εθελοντικής Ομάδας Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ.
Να δώσουμε, επίσης, τα συγχαρητήρια μας στους διοργανωτές και στους εισηγητές και να ευχηθούμε "Χρόνια Καλά" στον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κύριο Γεώργιο Δράκο, προς τιμήν του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η διοργάνωση, αφού, συνεχίζει να μας εμπνέει, τόσο με τις κλασικές δημοκρατικές του αξίες, όσο και με τη λαμπερή και γοητευτική προσωπικότητά του και είναι ενεργά κοντά μας, διδάσκοντάς μας και δίνοντάς μας το βήμα. Να μεταφέρουμε την ευχή του κυρίου Δράκου να μην αποδημήσει η "φιλαριστεία" της χώρας μας επειδή ...
"Οι πόλεις χάνονται όταν δεν μπορούν να διακρίνουν τους σπουδαίους" όπως λέει ο Αντισθένης.
Στις καλύτερες μέρες, λοιπόν, όταν τα δικαιώματα όλων των ομάδων θα διευρυνθούν...
Χριστίνα Καλαβρή,
ψυχολόγος-εγκληματολόγος,
μέλος ΕΣΣΛΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση