Εκκλησιαστικό Ρητό

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διρφύων-Μεσσαπίων

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
: «Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 127/2016 Απόφασης Δ.Σ και λήψης
απόφασης περί μείωσης ή απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες , για το έτος 2017
και εφεξής».
ΘΕΜΑ 2ο
: «Περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών , σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 4412/2016 »
ΘΕΜΑ 3Ο
: «Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικήματος ( πρώην 2ο
Δ.Σ
Καστέλλας) για την στέγαση του υπό ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 4ο
: « Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου με τίτλο: ΄΄ Βελτίωση οδού Τριάδα – Παραγάλι Πισσώνα ( Αγροτική
οδός Παραγάλι – Πισσώνα), Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 5ο
: « Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κοιμητηρίου Τριάδας»
ΘΕΜΑ 6ο
: « Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με
τίτλο: ΄΄ Αξιοποίηση φυσικού κάλλους ορεινού οικισμού Στροπώνων΄΄»
ΘΕΜΑ 7ο
: « Περί ορισμού μέλους και συγκρότηση επιτροπής για την οριστική
παραλαβή του έργου με τίτλο: ΄΄ Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου
Τ.Κ Μακρυκάπας΄΄.
ΘΕΜΑ 8ο
: « Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με
τίτλο: ΄΄ Κατασκευή Εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Ψαχνών και
Καστέλλας΄΄».
ΘΕΜΑ 9ο
: « Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την δωρεάν διάθεση τάφου
στο Δημοτικό Νεκροταφείο Ψαχνών »
ΘΕΜΑ 10ο
: «Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για τον ορισμό μελών
επιτροπής».
ΘΕΜΑ 11ο
: «Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην ιδιοκτησία της
Μπούτα Κωνσταντίνας και Σταύρου Πατενιώτη, για την κατασκευή ισόγειας
κατοικίας, εκτός σχεδίου στην Τ.Κ Πολιτικών Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 12ο
: « Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού για την Εθνική
Επέτειο της ΄΄28ης Οκτωβρίου 1940΄΄».
ΘΕΜΑ 13ο
: « Περί υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με τίτλο: ΄΄ Δράσεις για
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων ΄΄ με Α/Α ΟΠΣ: 1465
( Κωδικός Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π
΄΄ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ΄΄, του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ΘΕΜΑ 14ο
: « Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Δημήτρης Κοντογιάννης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση