Εκκλησιαστικό Ρητό

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση Δημάρχου Διρφύων-Μεσσαπίων: «Διακοπή μαθημάτων στο σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων από 9/1/2017 έως και 10/1/2017, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωσης και παγετού)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων
Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Το άρθρο 75 § 1 περίπτ. στ´ υποπερίπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως
συμπληρώθηκε με το εδάφιο 27 της § 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010,
2) Την § 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ.
201/1998,
4) Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ημερών επικρατούν
δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονες χιονοπτώσεις στο σύνολο των Κοινοτήτων
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, καθώς και το ότι αναμένεται νέο κύμα
χιονόπτωσης εντός των επόμενων ωρών,
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τη διακοπή μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, για τη Δευτέρα, 9
Ιανουαρίου 2017, και την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017.
Ο Δήμαρχος
Διρφύων-Μεσσαπίων
Γεώργιος Ψαθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση