Εκκλησιαστικό Ρητό

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου Συλλόγου Πολυτέκνων Χαλκίδας και Περιχώρων

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε τη βράβευση των αριστούχων μαθητών έτους 2015-2016 παιδιών πολύτεκνων οικογενειών του και φοιτητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ- ΤΕΙ φέτος
2)Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Α’,Β’,Γ’ Γυμνασίου (βαθμολογία 18,5 και άνω) και της Α,Β,Γ Λυκείου (βαθμολογία 18,1 και άνω )που φοίτησαν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο Εσωτερικού, Σχολικού Έτους 2015-2016 (Σεπτέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016).
3)Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά , μέχρι 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 στα Γραφεία του Συλλόγου :
α)Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης –Προόδου .
β)Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα .
γ)Φωτοαντίγραφο κάρτας πολυτέκνων ( θεωρημένη ) του γονέα .
δ) φοιτητές : βεβαίωση εγγραφής
Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών δεν θα γίνονται αποδεκτά . Ο χρόνος και ο τόπος βράβευσης θα σας γνωστοποιηθεί .
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Γραφείου του Συλλόγου 2221081527.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση