Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥΜετά από μακρά περίοδο αναμονής αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Έτσι γίνεται το σημαντικότερο βήμα για κάτι που αποτελούσε στόχο για τις δασικές υπηρεσίες και για τους πολίτες εδώ και πάνω από 35 χρόνια: η πλήρης και οριστική οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων.

Τι είναι ο δασικός χάρτης:
Ο Δασικός Χάρτης είναι έγχρωμες αεροφωτογραφίες στις οποίες έχουν αποτυπωθεί με πράσινο χρώμα οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί δασικές ή αναδασωτέες από την δασική υπηρεσία. Κατά την διαδικασία χαρακτηρισμού των εκτάσεων και την σύνταξη του δασικού χάρτη χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσφατες αεροφωτογραφίες καθώς και οι αεροφωτογραφίες του έτους 1945.
Οι ανέκαθεν αγροτικές περιοχές βρίσκονται εκτός του πράσινου περιθωρίου και αυτές δεν "θίγονται" από το δασικό χάρτη.

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών:
Ο σκοπός της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών είναι να ελέγξουν οι πολίτες τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλλουν αντιρρήσεις εάν αυτές -οι ιδιοκτησίες- έχουν περιληφθεί στις δασικές εκτάσεις.
Οι Δασικοί Χάρτες δεν υπάρχουν σε έντυπη μορφή, σε χαρτί, αλλά μόνο ηλεκτρονικά στην σελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx).
Οι πολίτες λοιπόν που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο θα πρέπει να απευθυνθούν σε Δασολόγο ο οποίος θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν την ιδιοκτησία τους και θα τους κατευθύνει κατάλληλα στην περίπτωση υποβολής αντίρρησης.

Η διαδικασία των αντιρρήσεων:
Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται πρώτα ηλεκτρονικά στην σελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου. Εκεί υποβάλλονται μαζί με την αντίρρηση όλα τα στοιχεία που έχει ο ενδιαφερόμενος στην διάθεσή του (συμβόλαια, Ε9 κτλ). Επίσης πρέπει απαραίτητα να κατατεθεί και πίνακας με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 των κορυφών της έκτασης για την οποία θα υποβληθεί η αντίρρηση. Οι συντεταγμένες αφορούν την ακριβή θέση της ιδιοκτησίας και εντοπίζονται μετά από την αποτύπωση της έκτασης.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να κατατεθεί και φυσικός φάκελος για την κάθε αντίρρηση μέσα στην προθεσμία των 2 μηνών στα κατά τόπους Δασαρχεία όπου θα συγκροτηθούν τα λεγόμενα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) που θα παρέχουν και πληροφορίες στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων:
Δυστυχώς τα χρονικά περιθώρια για την διαδικασία των αντιρρήσεων είναι πολύ στενά.
Η προθεσμία για τις αντιρρήσεις είναι μόλις 60 ημέρες, το διάστημα δηλαδή από τις
6-2-2017 έως 6-4-2017.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη εκ του νόμου να δωθεί παράταση στην παραπάνω προθεσμία. Έτσι από ότι γίνεται κατανοητό ο χρόνος για την υποβολή των αντιρρήσεων είναι ελάχιστος.

Αν εκπνεύσει η προθεσμία και δεν γίνει αντίρρηση:
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο Δασικός Χάρτης καθίσταται οριστικός και δεν αλλάζει. Μπορεί μόνο να προσβληθεί μόνο μέσω των δικαστηρίων με χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες. Αν μια έκταση είναι δασική στον Δασικό Χάρτη δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια οικοδομής και γενικά να αξιοποιηθεί.
Για αυτό και πρέπει όλοι οι πολίτες να ελέγξουν τις ιδιοκτησίες τους και προπάντων αυτές που συνορεύουν με δάση ή δασικές εκτάσεις ώστε να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
Δημήτρης Ε. Καραχάλιος
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση