Εκκλησιαστικό Ρητό

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση πολιτών για υποβολή αίτησης περί μείωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και φόρους, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 202, παρ. 3, Ν. 3463/2006 (τροπ. με Ν. 4368/2016)Σύμφωνα με την αρ. 144/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής άρθρου 202, παρ. 3, Ν. 3463/2006 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016), περί μείωσης των δημοτικών τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας- φωτισμού σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων καλεί τους άπορους, τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν.4320/2015, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα (Αβάντων 18, Ψαχνά) και να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι και 31/03/2017.

Πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, στο Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Στενής στην ιστοσελίδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων www.dirfion-messapion.gr στη σχετική ανακοίνωση, Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 14:00 με τις δημοτικές υπαλλήλους Σταματούλα Σαββοπούλου (τηλ. 22283- 50246) και Μαρία Αραμπατζόγλου (τηλ. 22283- 50236) γραφ. Εσόδων.
Ψαχνά 21 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων
Γεώργιος Ψαθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση