Εκκλησιαστικό Ρητό

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Παραίτηση Χασάνδρα από τη Οικονομική Επιτροπή και τις επιτροπές ΠΕΔ και ΦΟΔΣΑ

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως έκτακτο θέμα τέθηκε η παραίτηση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και τις Επιτροπές της ΠΕΔ και του ΦΟΔΣΑ του πρώην αντιδημάρχου κου Νίκου Χασάνδρα. Αν και ο κος Χασάνδρας απουσίασε από την χθεσινή συνεδρίαση, η αίτηση του έγινε δεκτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση