Εκκλησιαστικό Ρητό

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Κανονικά σήμερα η εκδήλωση για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.


Κανονικά σήμερα και ώρα 8;45 στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ψαχνών θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.


Η εκδήλωση έχει θέμα «29 Μαΐου 1453 Άλωσις…Μνήμες».

Συμμετέχουν:
η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ Χαλκίδος «ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ»
η Παραδοσιακή Χορωδία του Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών «Οι Ρίζες»
Παραδοσιακή Ορχήστρα
ο Χορευτικός Σύλλογος Καθενών «ΕΡΙΑ»
1) Ομιλητής: Χρήστος Καραντώνης, Μέλος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καθενών
2) Αφηγητές:
Δημήτριος Κανατσέλος, Μέλος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καθενών
Αριστείδης Τρίκας, Μέλος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καθενών
3) Ερμηνεία δημοτικών τραγουδιών από την Παραδοσιακή Χορωδία Εκπολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Ψαχνών “Οι Ρίζες” Διευθύνων, Κυριάκος Στάντζος
α. Αλέξανδρος κι βασιλιάς, Καρωτή Έβρου
β. Ανάμεσα τρεις θάλασσες, Κεραμίδι Μαγνησίας
γ. Γιατί πουλί μ’ δεν κελαηδείς;, Κεσσάνη, Ανατολικής Θράκης
δ. Εσείς πουλιά μ’ πιτούμενα, Νιγρίτας Σερρών
ε. Η Ρωμανία πάρθεν, Πόντος
στ. Σημαίνει ο Θεός, Νεοχώρι Χαλκιδικής
ζ. Της Καλογριάς, Πωγώνι Ιωαννίνων
η. Τρεις καλογέροι Κρητικοί, Υπάτη Φθιώτιδος
θ. Τρία καράβια, Θράκης
ι. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν, Μοριάς και Ρούμελη
4) Συνοδεία Παραδοσιακής Ορχήστρας αποτελούμενη από:
Μαέστρος, Κυριάκος Στάντζος π. Ιωάννης Μάνος (πνευστά), Αρβανιτάκης Κωνσταντίνος (κρουστά), Βοριάς Μιχάλης (βιολί), Δουσαΐτης Γιώργος (λύρα, λαούτο), Μπούτσης Νίκος (λαούτο), Παντελόπουλος Νίκος (βιολί), Στάντζος Κυριάκος (κανονάκι), Φοίφας Δημήτρης (βιολί)
5) Παραδοσιακοί Χοροί από τον Χορευτικό Σύλλογο Καθενών ‘’ΈΡΙΑ’’ Χοροδιδάσκαλος, Δημήτριος Τσοκάνης
α. Αλέξανδρος κι βασιλιάς, Ζωναράδικος Θράκης
β. Η Ρωμανία πάρθεν, Πόντος (Διπάτ)
γ. Της Καλογριάς, Ηπειρώτικο, Πωγώνι Ιωαννίνων
δ. Τρία καράβια, Συρτός Θράκης
ε. Χίλιοι μαστόροι δούλευαν, Μοριάς και Ρούμελη
6) Ύμνοι από τον Χορό Ψαλτών, της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ Χαλκίδος “ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ”
Χοράρχης, Δήμος Τσίμπος
α. Τροπάρια προσόμοια εἰς μνήμην τῶν μαρτύρων τῆς Ἁλώσεως. “Δεῦτε μαρτυρικήν ἀδελφοί…” καί “Χαίροις τροπαιοφόρος πληθύς…”.
Ἦχος πλ.α΄.
β. Τροπάριον εἰς μνήμην τῶν μαρτύρων τῆς Ἁλώσεως. “Φάλαγγα θεοστεφῆ..”. Ἦχος πλ.β΄ – μέλος Σίμωνος Καρᾶ.
γ. Στιχηρά τροπάρια τῶν Κεκραγαρίων τῆς Ἀκολουθίας εἰς τούς ἀνωνύμους μάρτυρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων. “Ὡς γενναῖοι ἐδείχθητε…” καί “Ἀθληταί γενναιόφρονες…”. Ἦχος δ΄ – μέλος κολλυβαδικόν, τονισθέν ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Οἰκονόμου Γεωργίου Ρῆγα.
δ. Καθίσματα τροπάρια τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀκολουθίας εἰς τούς ἀνωνύμους μάρτυρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων. “Φιλέορτοι πιστοί…” καί “Ἁγίων αἱ εὐχαί…”. Ἦχος α΄ μέσος (νάος).
ε. Κοντάκια τροπάρια “Τῇ ὑπερμάχῳ…” τῆς Ἀκολουθίας εἰς τούς ἀνωνύμους μάρτυρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων καί “Τῇ ὑπερμάχῳ…” τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. Δ΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση